ACADSYS

simply approved...

ACADSYS Document management system

Online riešenie schvaľovacieho workflow a digitalizácie faktúr. Systém s jednoduchým ovládaním, ktorý sa plne prispôsobí Vašim potrebám. Moderné technológie, umelá inteligencia a rozpoznávanie textu zjednoduší Vaše každodenné podnikanie vtedy, kedy to potrebujete. Dnes a každý deň.


Cloud riešenie Prístup kdekoľvek

Pracuje v cloud prostredí
Na najnovších IT platformách

Cloud solution

Žiadne inštalácie u užívateľov. 100% webová aplikácia Vám umožní pracovať, spracovať a schvaľovať dokumenty kdekoľvek, kde ste online.

 

 


Schvaľovanie dokladov Bezpečnejšie a rýchlejšie procesy.

Optimalizovaná flotila

Bezpečnejšie a rýchlejšie procesy, vďaka ktorým spracujete Vaše faktúry oveľa rýchlejšie ako doteraz. Zlepšite Váš kredit u Vašich dodávateľov a ušetrite Váš čas a náklady na Vaše podnikanie.


Žiadne neoprávnené úhrady

Žiadne neoprávnené úhrady

Efektívny proces kontroly a schvaľovania Vám pomôžu eliminovať neoprávnené úhrady. Máte možnosť ku každej faktúre evidovať zmluvy a dohľadať si históriu daného dodávateľa.

 Digitalizácia dokumentov

Digitalizácia dokumentov

Koniec manuálnemu prepisovaniu, účtovaniu a schvaľovaniu dokumentov. Hneď po naskenovaní pracujete len s elektronickou verziou dokumentov. K ich spracovaniu Vám pomáha najmodernejšia technológia rozpoznávania textu a umelá inteligencia.

Máte možnosť k dokumentom evidovať aj prílohy, ako ďalšie dokumenty a zmluvy. Pomocou komentárov komunikovať efektívne a k veci, bez nutnosti ďalšieho papierovania a preplnenej e-mailovej schránky.


Elektronický workflow

Elektronický workflow

Už žiadne papierovanie a posúvanie dôležitých dokumentov od stola na stôl.

Celý proces schvaľovania je plne transparentný a vysledovateľný. Môžete určiť užívateľov, ktorí budú mať právo skenovať, spracovať a schvaľovať Vaše dokumenty.


Rozdeľ a panuj!

Rozdeľ a panuj!

ACADSYS Vám umožňuje vetviť schvaľovací proces podľa dodávateľov a výšky úhrad a rozdeliť ich do zodpovedných oddelení. Nákup kancelárskych potrieb schváli Vaša sekretárka. Väčšie náklady len vedúci oddelenia. Máte možnosť nastaviť aj viacúrovňové schvaľovanie, kde je treba súhlas, ako Vášho projektového manažéra, tak vedúceho oddelenia.


Supplier gate

Supplier gate

Vytvorte dodávateľom prístup do Vášho ACADSYS a ich faktúry Vám budú chodiť elektronicky, pripravené ihneď na schválenie. Alebo ak potrebujete, tak aj ihneď na úhradu, pokiaľ budú spĺňať Vami nastavené parametre.


Prepojené účtovné systémy

Prepojené účtovné systémy

ACADSYS ovláda export údajov pre širokú škálu podporovaného účtovného softwaru, ktorý stále rozširujeme podľa potrieb našich zákazníkov. Už žiadne ďalšie náklady a zbytočné prepisovanie. Váš účtovník má vlastný prístup.

pohoda omega

Vytvára export schválených faktúr do formátu pre priamy import do účtovného systému. Čo znamená, že účtovná spoločnosť nemusí prepisovať údaje o faktúre manuálne do účtovného softvéru. Uvedená výroba výrazne zrýchluje účtovnej spoločnosti spracovanie prijatých faktúr.

Dopĺňame funkcionalitu objednávky, ktorá prechádza schvaľovaním a následne napárované faktúry ak sú do danej sumy objednávky už nemusia prejsť schvaľovaním. (automatizované schvaľovanie /automation approvement AA)

Dopĺňame import schválených objednávok/výdajok, ktoré už neprechádzajú schvaľovaním a napárovaná FA je rovno schválená (to sú tie tovarové objednávky z ERP systému) (import orders from ERP with approvemnet IOA)

Dopĺňame rozúčtovávanie na strediská, aby to v exporte do účtovníctva už sedelo - toto rozúčtovanie sa zadáva buď už v objednávke alebo prvý schvaľovateľ (separated business centres SBC)


WEB API & QR Codes

Export platobných príkazov

Pre schválené úhrady Vám ACADSYS spracuje platobný príkaz vo formáte podporovanom Vašou bankou. Takéto úhrady už nemusíte kontrolovať a vybavíte ich tak behom krátkej chvíli.


Pre malých aj veľkých

Pre malých aj veľkých

ACADSYS vďaka svojej flexibilite a jednoduchosti ovládania, je vhodné riešenie ako pre malé podniky, tak aj pre veľké korporácie, s rozvetveným riadením a samostatným prístupom pre dodávateľov.

Môžete ho použiť ako archív pre jednoduchú komunikáciu s Vaším účtovníkom a pre export platobných príkazov. Alebo spravovať viac spoločností, v ktorých jednotlivé kroky ako: upload, skenovanie, overenie, schválenie, kontrolu, uvoľnenie platieb a zaúčtovanie rozdelíte medzi jednotlivých kolegov podľa zodpovednosti, oddelenia a výšky úhrady.


Pripravujeme 2019

All updates in system are free for our users, for indefinite time.
OCR šablóny
78%

OCR šablóny

Upravujeme OCR šablóny, aby boli pre dodávateľa (multiocr reader MOCR)
Automatizované schvaľovanie
98%

Automatizované schvaľovanie

Dopĺňame funkcionalitu objednávky, ktorá prechádza schvaľovaním a následne napárované faktúry ak sú do danej sumy objednávky už nemusia prejsť schvaľovaním.
Objednávky z ERP systému
100%

Objednávky z ERP systému

Dopĺňame import schválených objednávok/výdajok, ktoré už neprechádzajú schvaľovaním a napárovaná FA je rovno schválená (to sú tie tovarové objednávky z ERP systému) (import orders from ERP with approvemnet IOA)

Naši zákazníci

Plnochutné potraviny
Plnochutné potraviny
BMW Slovakia
BMW Slovakia
Avis
Avis
Payless
Payless

Acadsys. All rights reserved.
Made with in Slovakia 2016 - 2019.